Byty na této etapě jsou již vyprodané, ale další etapa je v prodeji. Podívejte se na nabídku Bytů u parku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto dobrovolně udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti Metrostav Epsilon s.r.o., IČO: 26728532, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „Správce“), a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


Svůj souhlas poskytujete pro účely elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky.


Rozsah zpracování Vašich osobních údajů je totožný s rozsahem údajů obsažených v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, případně další osobní údaje, které nám sdělíte.


Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 5 let od jeho udělení.


Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to v písemné podobě doručením na adresu sídla společnosti Metrostav Epsilon s.r.o. nebo elektronicky na e-mailové adrese: reality@metrostavdevelopment.cz


Správce bude s Vašimi osobními údaji nakládat zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami zpracování osobních údajů.


Pokud máte za to, že s Vašimi osobními údaji nakládá Správce v rozporu se zákonem, můžete jej kdykoliv požádat o nápravu, a to na e-mailové adrese: reality@metrostavdevelopment.cz

Kontaktujte nás

Realitní centrum
Telefon: 800 26 60 60
E-mail: reality@metrostavdevelopment.cz
Metrostav Development a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8, Libeň

Napište nám svůj dotaz