Byty Na Vackově

Заява девелопера

Всі документи та дані (зокрема комерційного, технічного та рекламного характеру), візуалізація, інші зображення проєкту або інші документи, представлені компанією Na Vackově 2, s.r.o. (далі – „Компанія“), включно з будь-якими даними на вебсайті Компанії, носять виключно ілюстративний характер, не мають обов’язкової сили і не є офертою або пропозицією щодо укладення договору в розумінні закону № 89/2012 Зб., Цивільного кодексу, в чинній редакції. Компанія також залишає за собою право на їх зміну. Договір між Компанією та другою стороною є укладеним лише в тому разі, якщо сторони погодили зміст договору в повному обсязі, договір складений у письмовій формі та підписаний усіма сторонами в одному документі. Суб’єктом позасудового врегулювання споживчих спорів завжди є компетентна Чеська торгова інспекція, див. www.coi.cz.