Các tiêu chuẩn mà quý vị mong đợi

Các tiêu chuẩn

Các căn hộ ở Na Vackově có thể là nơi quý vị sống cả cuộc đời của mình. Nhưng ngay cả khi chỉ sống ở nơi đây trong một vài năm thôi, chúng tôi xây dựng nhà ở cho quý vị với tham vọng để nó trở thành ngôi nhà thực sự của quý vị. Ở cả ngoại thất và nội thất, căn hộ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hiện tại cho cuộc sống hiện đại, và các đặc điểm tiêu biểu của nó là thiết kế thanh lịch, tối giản, chất lượng cao và chức năng tối đa.

Quý vị hãy chuyển đến Vackov!

Hãy chọn căn hộ mới của mình trong số 74
căn hộ đang còn trống.

Hãy liên hệ với chúng tôi

Luboš Novák
Nhân viên môi giới bất động sản

Metrostav Development a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
+420 800 266 060
reality@metrostavdevelopment.cz

Vratislav Donát
Vay tài chính để mua nhà

Hypodům
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
+420 731 158 640
vratislav.donat@hypodum.cz