Byty Na Vackově

Vốn tài chính

Việc mua căn hộ, bao gồm cả các phụ kiện, có thể được được trang trải từ nguồn vốn của chính mình cũng như bằng cách kết hợp giữa vốn của chính mình và khoản vay ngân hàng. Giá mua được thanh toán theo lịch trả góp thành 3 đợt cơ bản tương ứng với tiến độ từng mốc thời gian của dự án:

  • 20% giá mua sau khi ký kết Hợp đồng mua bán tương lai (nguồn vốn tự có)
  • 70% giá mua sau khi nộp Hồ sơ yêu cầu nghiệm thu ngôi nhà chung cư (nguồn vốn tự có/ vay ngân hàng)
  • 10% giá mua sau khi ký kết Hợp đồng mua bán (nguồn vốn tự có/ vay ngân hàng)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vay ngân hàng cho khách hàng của mình với sự hợp tác của HYPODŮM s.r.o. Chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho quý vị, phù hợp trực tiếp với nhu cầu của quý vị.

Công ty HYPODŮM, s.r.o. và các nhân viên của họ đã được đăng ký tại Ngân hàng Quốc gia Séc với tư cách là những người đại diện ràng buộc của nhà trung gian độc lập – công ty Broker Trust a.s. theo Đạo luật 257/2016 Sb. về tín dụng tiêu dùng và được cấp chứng chỉ tại tất cả các ngân hàng cho vay mua nhà và các Ngân hàng tiết kiệm xây dựng trên thị trường Cộng hòa Czech.

Số lượng lớn các sản phẩm mời cho vay mua nhà và cách tiếp cận khác nhau của các tổ chức ngân hàng đối với khách hàng yêu cầu đòi hỏi có định hướng tốt hơn trong vấn đề tài chính để mua nhà ở.

Các chuyên gia chuyên nghiệp lo vay vốn mua nhà của HYPODOM sẽ miễn phí thay quý vị xử lý tất cả việc thủ tục hành chính và điều phối các quy trình giữa quý vị, ngân hàng và chúng tôi, với tư cách là bên bán. Ngoài ra, họ sẽ cung cấp cho quý vị mức lãi suất thấp nhất có thể đạt được, không tính phí xử lý đơn xin vay vốn mua nhà, miễn phí khi định giá giá trị căn hộ kể cả khi cập nhật và thanh toán tem lệ phí để nộp đơn thế chấp vào danh bạ địa chính.

Quý vị có thể tự tính toán mức trả góp ước lượng trong bảng tính dưới dạng tệp đính kèm, tuy nhiên để nhận được bản chào giá cụ thể, vui lòng liên hệ với nhân viên môi giới bất động sản HYPODOM bằng cách điền thông tin liên hệ hoặc liên hệ với họ qua e-mail hoặc điện thoại.

Nếu quý vị muốn tự lo liệu việc vay vốn hoặc thông qua người tư vấn vay vốn mua nhà của riêng mình, quý vị có thể phải trả phí cho các công việc hành chính liên quan đến khoản vay đó (đàm phán với ngân hàng cho vay, chuẩn bị tài liệu cho dự án, kiểm tra hợp đồng cho vay, v.v.).

Ngôi nhà mới của quý vị

Quy trình mua

Nếu quý vị quan tâm đến việc mua căn hộ, hãy điền vào biểu mẫu liên hệ, quý vị có thể tìm thấy trên trang web của dự án cho căn hộ cụ thể được mời chào.

Quý vị hãy sắp xếp một cuộc gặp riêng với chuyên viên môi giới bất động sản của chúng tôi, nơi quý vị sẽ có thêm thông tin về căn hộ mà quý vị yêu cầu và toàn bộ dự án, cũng như quy trình vay vốn.

Chuyên viên môi giới bất động sản sẽ thông báo cho quý vị về việc chúng tôi để dành căn hộ mà quý vị đã chọn trong khoảng thời gian cần thiết để lập và ký Thỏa thuận đặt chỗ (hoặc Hợp đồng về Hợp đồng tương lai – SOSB).

Sau khi ký kết SOSB

  • Quý vị sẽ có thể chọn trang bị căn hộ với trung tâm khách hàng và giải quyết mọi vấn đề Thay đổi của khách hàng.
  • Nếu giá mua tăng lên do Khách hàng thay đổi, thì khoản tăng này luôn được Khách hàng thanh toán từ nguồn tài chính riêng của mình.
  • Sau khi nghiệm thu, chúng tôi sẽ mời quý vị ký hợp đồng mua bán chính thức. Chúng tôi sẽ giải quyết việc đăng ký vào danh bạ địa chính bất động sản thay cho quý vị.
  • Quý vị sẽ được xem căn hộ trước khi bàn giao chính thức.

Quý vị hãy chuyển đến Vackov!

Hãy chọn căn hộ mới của mình trong số 168
căn hộ đang còn trống.

Hãy liên hệ với chúng tôi

Luboš Novák
Nhân viên môi giới bất động sản

Metrostav Development a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
+420 800 266 060
reality@metrostavdevelopment.cz

Vratislav Donát
Vay tài chính để mua nhà

Hypodům
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
+420 731 158 640
vratislav.donat@hypodum.cz