1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk, 5+kk
A, B, C, D
0-45 m2, 45-65 m2, 66-90 m2, 91-250 m2
Còn trống, Đã đặt trước, Đã đặt cọc
Đánh dấu Byt Bố cục Disp. Tầng Tầng Diện tích Ban công /
Sân hiên (m2)
Sân vườn phía trước Hầm /
Kho (m2)
Hướng Giá bao gồm THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thời hạn chuyển đến Tình trạng Thẻ căn hộ
A.2.11 2+kk 2 51.6 m2 11.1  / -   - 3.1 m2 J,V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.4.1 5+kk 4 108.9 m2 22.7  / -   - 4.4 m2 S,V,Z - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.5.7 1+kk 5 31.7 m2 9.3  / -   - - V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.6.1 2+kk 6 52.3 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z 7 450 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.2 2+kk 6 52.1 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.6.7 1+kk 6 31.6 m2 9.3  / -   - - V 5 030 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.9 2+kk 6 45.8 m2 11.2  / -   - - V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.7.1 2+kk 7 52.1 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z 7 550 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.2 2+kk 7 52 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.8.1 2+kk 8 52.1 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z 7 800 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.2 2+kk 8 52 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.8.5 2+kk 8 47 m2 11.5  / -   - 2 m2 Z - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.1.3 2+kk 1 52.5 m2 -  / 8.4   73.9 m2 2.5 m2 J,Z - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.2.7 1+kk 2 35.3 m2 6.7  / -   - 2.1 m2 J - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.3.3 2+kk 3 51.4 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.3.7 1+kk 3 33.7 m2 6.7  / -   - - J - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.4.2 3+kk 4 69.9 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.4.7 1+kk 4 33.8 m2 6.7  / -   - - J - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.5.1 3+kk 5 69 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 600 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.7 1+kk 5 33.7 m2 6.7  / -   - - J - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.6.6 3+kk 6 72.9 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.7.1 3+kk 7 69.4 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 850 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.2 3+kk 7 69.5 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 9 850 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.3 2+kk 7 51.2 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.7.5 3+kk 7 72.6 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J 10 300 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.6 3+kk 7 72.9 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 10 300 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.7 1+kk 7 34 m2 6.7  / -   - - J - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.8.1 3+kk 8 69 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 10 050 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.4 1+kk 8 33.8 m2 7.7  / -   - 2 m2 J - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.8.5 3+kk 8 72.6 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J 10 300 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.6 3+kk 8 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 10 300 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.7 1+kk 8 33.8 m2 6.7  / -   - - J - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.1.6 2+kk 1 54.5 m2 -  / 11.8   80.1 m2 - J,V 8 000 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.1 5+kk 2 112.6 m2 29.2  / -   - 3.4 m2 S,V,Z 14 050 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.6 2+kk 2 53.4 m2 11.5  / -   - - J,V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.3.1 4+kk 3 112.5 m2 29  / -   - 3.4 m2 S,V,Z 14 300 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.2 1+kk 3 33.3 m2 7.7  / -   - - V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.3.3 1+kk 3 31.7 m2 7.7  / -   - - V 4 900 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.5 1+kk 5 31.5 m2 7.7  / -   - - V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.5.7 2+kk 5 53.7 m2 11.5  / -   - - J,V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.6.2 3+kk 6 74.7 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V 10 400 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.3 1+kk 6 31.6 m2 7.7  / -   - - V 5 000 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.6 2+kk 6 53.7 m2 11.5  / -   - - J,Z - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.6.7 2+kk 6 53.8 m2 11.5  / -   - - J,V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.7.2 3+kk 7 74.5 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.7.4 1+kk 7 31.5 m2 7.7  / -   - - Z 5 040 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.5 1+kk 7 31.5 m2 7.7  / -   - - V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.8.2 3+kk 8 74.4 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V 10 600 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.4 1+kk 8 31.4 m2 7.7  / -   - - Z 5 040 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.6 2+kk 8 53.7 m2 11.5  / -   - - J,Z - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
D.2.1 5+kk 2 113.1 m2 29.4  / -   - 3.3 m2 S,V,Z - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
D.2.6 2+kk 2 53.8 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
D.3.1 4+kk 3 112.6 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 S,V,Z 14 450 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.3 1+kk 3 31.8 m2 7.7  / -   - - V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
D.3.5 1+kk 3 31.5 m2 7.7  / -   - - V 4 850 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.1 4+kk 4 112.8 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 S,V,Z 14 700 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.3 1+kk 5 31.7 m2 7.7  / -   - - V - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
D.6.4 1+kk 6 31.4 m2 7.7  / -   - - Z - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
D.7.4 1+kk 7 31.4 m2 7.7  / -   - - Z - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
D.7.5 1+kk 7 31.4 m2 7.7  / -   - - V 5 050 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.4 1+kk 8 31.4 m2 7.7  / -   - - Z 5 050 000 Kč Q3 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.K.1.1 1 395.5 m2 -  / 44.3   505.6 m2 - - Q3 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat

Các bạn hãy xem những PHẦN THƯỞNG khác!

 

Kho ở tầng hầm MIỄN PHÍ – kho có trị giá tới 250.000 Kč được miễn phí đối với một số căn hộ nhất định.

Giá của căn hộ được hiển thị không có chỗ để xe, phải mua thêm (từ 400.000 CZK đã bao gồm VAT tùy thuộc vào quy mô của không gian cụ thể) đối với một số căn hộ.

Byty Na Vackově

Tải xuống