1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk, 5+kk
A, B, C, D
0-45 m2, 45-65 m2, 66-90 m2, 91-250 m2
Còn trống, Đã đặt trước, Đã đặt cọc
Đánh dấu Byt Bố cục Disp. Tầng Tầng Diện tích Ban công /
Sân hiên (m2)
Sân vườn phía trước Hầm /
Kho (m2)
Hướng Giá bao gồm THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Giá khuyến mại đã bao gồm thuế GTGT có giá trị đến 21.12.2023* Giảm giá khuyến mại bao gồm thuế GTGT có giá trị đến 21.12.2023 Thời hạn chuyển đến Tình trạng Thẻ căn hộ
A.2.4 2+kk 2 46.2 m2 17  / -   - 2 m2 V - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.2.10 2+kk 2 51.7 m2 11.1  / -   - 3.1 m2 J,Z 7 045 000 Kč 6 620 000 Kč 425 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.2.11 2+kk 2 51.7 m2 11.1  / -   - 3.1 m2 J,V 7 045 000 Kč 6 620 000 Kč 425 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.3.7 1+kk 3 31.9 m2 9.3  / -   - - V - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.4.1 5+kk 4 109.5 m2 22.7  / -   - 4.4 m2 S,V,Z 15 170 000 Kč 14 240 000 Kč 930 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.4.8 2+kk 4 46 m2 11.2  / -   - - V 6 870 000 Kč 6 450 000 Kč 420 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.5.2 2+kk 5 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.5.7 1+kk 5 31.9 m2 9.3  / -   - - V 5 055 000 Kč 4 800 000 Kč 255 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.5.9 2+kk 5 46 m2 11.2  / -   - - V - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.6.1 2+kk 6 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z 7 634 000 Kč 7 170 000 Kč 464 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.2 2+kk 6 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V 7 840 000 Kč 7 360 000 Kč 480 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.4 2+kk 6 46.4 m2 17  / -   - - V 7 128 000 Kč 6 690 000 Kč 438 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.6 1+kk 6 31.8 m2 7.5  / -   - - Z - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.6.7 1+kk 6 31.9 m2 9.3  / -   - - V 5 164 000 Kč 4 850 000 Kč 314 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.8 2+kk 6 46 m2 11.2  / -   - - Z 6 875 000 Kč 6 460 000 Kč 415 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.6.9 2+kk 6 46 m2 11.2  / -   - - V 6 905 000 Kč 6 480 000 Kč 425 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.1 2+kk 7 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z 7 803 000 Kč 7 430 000 Kč 373 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.2 2+kk 7 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V 8 013 000 Kč 7 620 000 Kč 393 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.4 2+kk 7 46.4 m2 17  / -   - - V 7 280 000 Kč 6 940 000 Kč 340 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.5 2+kk 7 47 m2 11.5  / -   - 2 m2 Z 7 013 000 Kč 6 690 000 Kč 323 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.6 1+kk 7 31.8 m2 7.5  / -   - - Z - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.7.8 2+kk 7 46 m2 11.2  / -   - - Z 6 923 000 Kč 6 600 000 Kč 323 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.7.9 2+kk 7 46 m2 11.2  / -   - - V 6 907 000 Kč 6 590 000 Kč 317 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.1 2+kk 8 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,Z 7 968 000 Kč 7 680 000 Kč 288 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.2 2+kk 8 52.5 m2 11.2  / -   - 3.1 m2 S,V 8 180 000 Kč 7 880 000 Kč 300 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.3 2+kk 8 46.6 m2 11.3  / -   - 2 m2 Z 7 095 000 Kč 6 860 000 Kč 235 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.4 2+kk 8 46.4 m2 17  / -   - 2.8 m2 V 7 625 000 Kč 7 360 000 Kč 265 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.5 2+kk 8 47 m2 11.5  / -   - 2 m2 Z 7 160 000 Kč 6 920 000 Kč 240 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
A.8.6 1+kk 8 31.8 m2 7.5  / -   - - Z - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
A.8.11 2+kk 8 51.8 m2 11.1  / -   - 2 m2 J,V 7 791 000 Kč 7 520 000 Kč 271 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.1.3 2+kk 1 52.8 m2 -  / 8.4   73.9 m2 2.5 m2 J,Z 7 948 000 Kč 7 460 000 Kč 488 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.1.5 1+kk 1 35.8 m2 -  / 7.4   13.3 m2 - J 5 200 000 Kč 4 880 000 Kč 320 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.1.6 1+kk 1 35.8 m2 -  / 7.4   14.8 m2 2.2 m2 J - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.1.8 1+kk 1 35.8 m2 -  / 7.4   17.9 m2 2.2 m2 J 5 297 000 Kč 4 970 000 Kč 327 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.1 3+kk 2 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 399 000 Kč 8 830 000 Kč 569 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.2 3+kk 2 70.1 m2 7.1  / -   - 2.2 m2 S,V 9 411 000 Kč 8 840 000 Kč 571 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.4 1+kk 2 34 m2 7.7  / -   - 2.4 m2 J 4 998 000 Kč 4 690 000 Kč 308 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.6 1+kk 2 35.5 m2 7.6  / -   - 2.1 m2 J 5 166 000 Kč 4 850 000 Kč 316 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.7 1+kk 2 35.5 m2 6.7  / -   - 2.1 m2 J 5 116 000 Kč 4 800 000 Kč 316 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.2.8 1+kk 2 35.5 m2 7.6  / -   - 2.1 m2 J 5 166 000 Kč 4 850 000 Kč 316 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.1 3+kk 3 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 418 000 Kč 8 840 000 Kč 578 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.2 3+kk 3 70.1 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 9 479 000 Kč 8 900 000 Kč 579 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.3 2+kk 3 51.6 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z 6 963 000 Kč 6 540 000 Kč 423 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.5 3+kk 3 73.3 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.3.6 3+kk 3 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 9 815 000 Kč 9 220 000 Kč 595 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.7 1+kk 3 34 m2 6.7  / -   - - J 4 990 000 Kč 4 690 000 Kč 300 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.3.8 2+kk 3 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V 6 968 000 Kč 6 540 000 Kč 428 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.4.2 3+kk 4 70.1 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 9 690 000 Kč 9 100 000 Kč 590 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.4.3 2+kk 4 51.6 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.4.4 1+kk 4 34 m2 7.7  / -   - 2 m2 J 5 197 000 Kč 4 880 000 Kč 317 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.4.7 1+kk 4 34 m2 6.7  / -   - - J 5 002 000 Kč 4 700 000 Kč 302 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.4.8 2+kk 4 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.5.1 3+kk 5 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 738 000 Kč 9 140 000 Kč 598 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.2 3+kk 5 70.1 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 9 803 000 Kč 9 210 000 Kč 593 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.3 2+kk 5 51.6 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z 7 126 000 Kč 6 690 000 Kč 436 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.4 1+kk 5 34 m2 7.7  / -   - 2 m2 J 5 310 000 Kč 4 990 000 Kč 320 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.6 3+kk 5 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 10 150 000 Kč 9 500 000 Kč 650 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.7 1+kk 5 34 m2 6.7  / -   - - J 5 115 000 Kč 4 800 000 Kč 315 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.5.8 2+kk 5 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.6.1 3+kk 6 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 852 000 Kč 9 250 000 Kč 602 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.2 3+kk 6 70.1 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 9 868 000 Kč 9 270 000 Kč 598 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.4 1+kk 6 34 m2 7.7  / -   - 2 m2 J - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.6.5 3+kk 6 73.3 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J 10 378 000 Kč 9 750 000 Kč 628 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.6 3+kk 6 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 10 371 000 Kč 9 740 000 Kč 631 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.6.7 1+kk 6 34 m2 6.7  / -   - - J - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.6.8 2+kk 6 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V 7 340 000 Kč 6 890 000 Kč 450 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.1 3+kk 7 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 9 978 000 Kč 9 470 000 Kč 508 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.2 3+kk 7 70.1 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,V 10 045 000 Kč 9 530 000 Kč 515 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.3 2+kk 7 51.6 m2 6.9  / -   - 2.2 m2 J,Z 7 453 000 Kč 7 100 000 Kč 353 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.5 3+kk 7 73.3 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J 10 612 000 Kč 10 060 000 Kč 552 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.6 3+kk 7 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
C.7.7 1+kk 7 34 m2 6.7  / -   - - J 5 351 000 Kč 5 120 000 Kč 231 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.7.8 2+kk 7 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V 7 508 000 Kč 7 150 000 Kč 358 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.1 3+kk 8 69.6 m2 7.1  / -   - 2.5 m2 S,Z 10 197 000 Kč 9 780 000 Kč 417 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.4 1+kk 8 34 m2 7.7  / -   - 2 m2 J 5 663 000 Kč 5 520 000 Kč 143 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.5 3+kk 8 73.3 m2 14.6  / -   - 2.6 m2 J 10 838 000 Kč 10 380 000 Kč 458 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.6 3+kk 8 73.3 m2 14.6  / -   - 2.5 m2 J 10 831 000 Kč 10 380 000 Kč 451 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.7 1+kk 8 34 m2 6.7  / -   - - J 5 468 000 Kč 5 330 000 Kč 138 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
C.8.8 2+kk 8 51.6 m2 7.9  / -   - 2.2 m2 J,V 7 671 000 Kč 7 400 000 Kč 271 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.1.1 5+kk 1 114.9 m2 -  / 26.8   90.4 m2 3.4 m2 S,V,Z 15 873 000 Kč 14 860 000 Kč 1 013 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.1.2 1+kk 1 33.8 m2 -  / 8   28.4 m2 - V 5 216 000 Kč 4 880 000 Kč 336 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.1.3 1+kk 1 32.2 m2 -  / 8   28.5 m2 - V 5 010 000 Kč 4 690 000 Kč 320 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.1.4 4+kk 1 88.3 m2 -  / 20.9   109.6 m2 3.4 m2 J,Z - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.1.6 2+kk 1 55 m2 -  / 11.8   80.1 m2 - J,V 8 443 000 Kč 7 910 000 Kč 533 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.1 5+kk 2 113.1 m2 29.2  / -   - 3.4 m2 S,V,Z 15 030 000 Kč 14 080 000 Kč 950 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.2 1+kk 2 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 015 000 Kč 4 700 000 Kč 315 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.3 1+kk 2 31.8 m2 7.7  / -   - - V 4 902 000 Kč 4 590 000 Kč 312 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.4 4+kk 2 87 m2 19.5  / -   - 3.4 m2 J,Z 11 925 000 Kč 11 170 000 Kč 755 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.5 1+kk 2 31.7 m2 7.7  / -   - - V 4 889 000 Kč 4 580 000 Kč 309 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.2.6 2+kk 2 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 7 492 000 Kč 7 020 000 Kč 472 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.1 4+kk 3 112.9 m2 29  / -   - 3.4 m2 S,V,Z 15 414 000 Kč 14 430 000 Kč 984 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.2 1+kk 3 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 003 000 Kč 4 690 000 Kč 313 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.3 1+kk 3 31.8 m2 7.7  / -   - - V 4 983 000 Kč 4 670 000 Kč 313 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.4 4+kk 3 87 m2 19.5  / -   - 3.4 m2 J,Z 12 194 000 Kč 11 420 000 Kč 774 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.5 1+kk 3 31.7 m2 7.7  / -   - - V 4 970 000 Kč 4 650 000 Kč 320 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.3.6 2+kk 3 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 7 595 000 Kč 7 110 000 Kč 485 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.1 4+kk 4 112.9 m2 29  / -   - 3.4 m2 S,V,Z 15 746 000 Kč 14 750 000 Kč 996 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.2 1+kk 4 33.4 m2 7.7  / -   - - V - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.4.3 1+kk 4 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 040 000 Kč 4 720 000 Kč 320 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.4 4+kk 4 87 m2 19.5  / -   - 3.4 m2 J,Z 12 456 000 Kč 11 660 000 Kč 796 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.5 1+kk 4 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 026 000 Kč 4 710 000 Kč 316 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.4.6 2+kk 4 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 7 660 000 Kč 7 170 000 Kč 490 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.1 3+kk 5 74.6 m2 21.1  / -   - 3.4 m2 S,Z 11 016 000 Kč 10 320 000 Kč 696 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.2 3+kk 5 74.9 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
B.5.3 1+kk 5 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 098 000 Kč 4 770 000 Kč 328 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.4 1+kk 5 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 083 000 Kč 4 760 000 Kč 323 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.5 1+kk 5 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 083 000 Kč 4 760 000 Kč 323 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.6 2+kk 5 53.9 m2 11.5  / -   - - J,Z 7 728 000 Kč 7 240 000 Kč 488 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.5.7 2+kk 5 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 7 728 000 Kč 7 240 000 Kč 488 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.1 3+kk 6 74.6 m2 21.1  / -   - 3.4 m2 S,Z 11 245 000 Kč 10 530 000 Kč 715 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.2 3+kk 6 74.9 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V 11 099 000 Kč 10 390 000 Kč 709 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.3 1+kk 6 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 107 000 Kč 4 780 000 Kč 327 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.4 1+kk 6 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 092 000 Kč 4 770 000 Kč 322 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.6 2+kk 6 53.9 m2 11.5  / -   - - J,Z 7 897 000 Kč 7 400 000 Kč 497 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.6.7 2+kk 6 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 7 897 000 Kč 7 400 000 Kč 497 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.1 3+kk 7 74.6 m2 21.1  / -   - 3.4 m2 S,Z 11 487 000 Kč 10 960 000 Kč 527 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.2 3+kk 7 74.9 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V 11 242 000 Kč 10 730 000 Kč 512 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.3 1+kk 7 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 222 000 Kč 5 090 000 Kč 132 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.4 1+kk 7 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 207 000 Kč 5 080 000 Kč 127 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.5 1+kk 7 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 207 000 Kč 5 080 000 Kč 127 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.7.6 2+kk 7 53.9 m2 11.5  / -   - - J,Z 7 865 000 Kč 7 920 000 Kč 105 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.1 3+kk 8 74.6 m2 21.1  / -   - 3.4 m2 S,Z 11 722 000 Kč 11 180 000 Kč 542 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.2 3+kk 8 74.9 m2 15.9  / -   - 3.4 m2 S,V 11 477 000 Kč 10 950 000 Kč 527 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.3 1+kk 8 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 333 000 Kč 5 190 000 Kč 143 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.4 1+kk 8 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 318 000 Kč 5 180 000 Kč 138 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.5 1+kk 8 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 368 000 Kč 5 230 000 Kč 138 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.6 2+kk 8 53.9 m2 11.5  / -   - - J,Z 8 248 000 Kč 7 920 000 Kč 328 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
B.8.7 2+kk 8 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 8 298 000 Kč 7 970 000 Kč 328 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.1 5+kk 2 113.2 m2 29.4  / -   - 3.3 m2 S,V,Z 15 046 000 Kč 14 090 000 Kč 956 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.2 1+kk 2 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 015 000 Kč 4 700 000 Kč 315 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.3 1+kk 2 31.8 m2 7.7  / -   - - V 4 902 000 Kč 4 590 000 Kč 312 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.4 4+kk 2 86.9 m2 19.5  / -   - 3.3 m2 J,Z 11 905 000 Kč 11 150 000 Kč 755 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.5 1+kk 2 31.7 m2 7.7  / -   - - V 4 889 000 Kč 4 580 000 Kč 309 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.2.6 2+kk 2 53.9 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,V 7 423 000 Kč 6 950 000 Kč 473 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.1 4+kk 3 113.1 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 S,V,Z 15 442 000 Kč 14 460 000 Kč 982 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.2 1+kk 3 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 053 000 Kč 4 730 000 Kč 323 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.3 1+kk 3 31.8 m2 7.7  / -   - - V 4 983 000 Kč 4 670 000 Kč 313 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.4 4+kk 3 86.9 m2 19.5  / -   - 3.3 m2 J,Z 12 175 000 Kč 11 400 000 Kč 775 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.3.5 1+kk 3 31.7 m2 7.7  / -   - - V 4 970 000 Kč 4 650 000 Kč 320 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.1 4+kk 4 113.1 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 S,V,Z 15 774 000 Kč 14 770 000 Kč 1 004 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.3 1+kk 4 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 040 000 Kč 4 720 000 Kč 320 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.4 4+kk 4 86.9 m2 19.5  / -   - 3.3 m2 J,Z 12 436 000 Kč 11 650 000 Kč 786 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.5 1+kk 4 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 026 000 Kč 4 710 000 Kč 316 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.4.6 2+kk 4 53.9 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,V - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
D.5.1 4+kk 5 113.1 m2 29.2  / -   - 3.3 m2 S,V,Z 16 111 000 Kč 15 090 000 Kč 1 021 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.2 1+kk 5 33.4 m2 7.7  / -   - - V 5 228 000 Kč 4 900 000 Kč 328 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.3 1+kk 5 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 048 000 Kč 4 730 000 Kč 318 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.4 4+kk 5 86.9 m2 19.5  / -   - 3.3 m2 J,Z 12 701 000 Kč 11 890 000 Kč 811 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.5 1+kk 5 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 033 000 Kč 4 710 000 Kč 323 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.5.6 2+kk 5 53.9 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,V - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
D.6.1 3+kk 6 74.6 m2 21.1  / -   - 3.3 m2 S,Z 11 238 000 Kč 10 520 000 Kč 718 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.2 3+kk 6 74.9 m2 15.9  / -   - 3.3 m2 S,V 11 092 000 Kč 10 390 000 Kč 702 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.3 1+kk 6 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 107 000 Kč 4 780 000 Kč 327 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.4 1+kk 6 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 092 000 Kč 4 770 000 Kč 322 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.5 1+kk 6 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 092 000 Kč 4 770 000 Kč 322 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.6.6 2+kk 6 53.9 m2 11.5  / -   - 3.3 m2 J,Z - - - Q4 2024 Đã đặt trước Hỏi Poptat
D.7.2 3+kk 7 74.9 m2 15.9  / -   - 3 m2 S,V 11 214 000 Kč 10 700 000 Kč 514 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.7.3 1+kk 7 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 222 000 Kč 5 090 000 Kč 132 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.7.4 1+kk 7 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 207 000 Kč 5 080 000 Kč 127 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.7.5 1+kk 7 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 207 000 Kč 5 080 000 Kč 127 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.7.6 2+kk 7 53.9 m2 11.5  / -   - 3.2 m2 J,Z 8 299 000 Kč 7 970 000 Kč 329 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.1 3+kk 8 74.6 m2 21.1  / -   - 3.3 m2 S,Z 11 715 000 Kč 11 170 000 Kč 545 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.2 3+kk 8 74.9 m2 15.9  / -   - 3.3 m2 S,V 11 470 000 Kč 10 940 000 Kč 530 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.3 1+kk 8 31.8 m2 7.7  / -   - - V 5 333 000 Kč 5 190 000 Kč 143 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.4 1+kk 8 31.7 m2 7.7  / -   - - Z 5 318 000 Kč 5 180 000 Kč 138 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.5 1+kk 8 31.7 m2 7.7  / -   - - V 5 318 000 Kč 5 180 000 Kč 138 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.6 2+kk 8 53.9 m2 11.5  / -   - 3.1 m2 J,Z 8 465 000 Kč 8 130 000 Kč 335 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat
D.8.7 2+kk 8 53.9 m2 11.5  / -   - - J,V 8 248 000 Kč 7 920 000 Kč 328 000 Kč Q4 2024 Còn trống Hỏi Poptat

Các bạn hãy xem những PHẦN THƯỞNG khác!

* Giá khuyến mại này là chương trình khuyến mãi có giới hạn thời gian và bên bán có quyền thay đổi các điều kiện của chương trình khuyến mãi, bao gồm cả thời gian hiệu lực của chương trình khuyến mãi; có thể áp dụng giảm giá cho những hợp đồng được ký kết chậm nhất là ngày 21.12.2023 và tối đa 2 căn hộ cho một người mua; ngoài giá khuyến mãi, chúng tôi còn tạo điều kiện khả năng thanh toán tiền đặt cọc vào năm 2024 và do đó tiết kiệm được thuế GTGT sau khi giảm thuế suất GTGT từ 15% xuống 12% (tức là tiết kiệm 3%).

Kho ở tầng hầm MIỄN PHÍ – kho có trị giá tới 250.000 Kč được miễn phí đối với một số căn hộ nhất định.

Giá của căn hộ không có chỗ để xe, có thể mua thêm (giá từ 400 000 Kč đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng tùy theo diện tích của chỗ đậu xe cụ thể) đối với một số căn hộ.

Byty Na Vackově

Tải xuống